Over

Wie zijn wij ?

Korimmo n.v. is een private patrimoniumvennootschap met als doel het beheren, in eigendom houden en het verhuren van gebouwen zoals garages, handelspanden, appartementen, woonhuizen etc.


Wij verhuren rechtstreeks van eigenaar naar huurder.


Alle huurovereenkomsten worden geregistreerd en   zijn conform  CIB Vlaanderen.  ( Confederatie van Immobilienberoepen Vlaanderen).   Wij staan in voor het onderhoud, herstellingen  e.d.


Bij ons betaalt u geen syndicuskosten, want die zijn er niet !  Alle kosten worden transparant  verdeeld  volgens  de correcte verdeelsleutel.


Qui sommes-nous ?

Korimmo s.a. est une société  privée de patrimoine avec but la gestion, le  patrimoine et la  location des bâtiments comme des garages,  commerces, appartements, maisons etc.


Nous louons directe du propriétaire au locateur.


Toutes nos baux sont registré conforme à la CIB ( Confederatie van Immobilienberoepen Vlaanderen). Nous faisons nous-mêmes l'entretien, réparations etc.


Chez nous, vous ne payerez pas des frais de syndique, simplement il n'y en a pas  ! Toutes  les frais sont partagez correctement  entre les locateurs.


Who are we ?

Korimmo n.v. is a private property company. Our game is to  manage, keep in property and lease buildings such as garages, storages, appartments, residential houses etc.


We rent direct from owner to tenant.


All our renting contracts are  registered and are conform the CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen).  We do ourselves all  repairs,  maintenance etc.


No  syndic cost are charged, because we simply don't have  any ! All costs are transparently devided directly  by all tenants concerned. We do not charge management fees to our tenants !

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS